‌این خطای دید جالب "زنم و مادر زنم" نام داره

بررسی‌ها نشون داده هر چه جوونتر باشید احتمال دیدن زن جوون بیشتره و هر چه پیرتر باشید احتمال دیدن پیرزن بیشتر

| منو مادر زن