‏بچه بودم باشگاه فوتبال ثبت نام کردم، مربی منو کشید کنار، گفت الان فقط دو سمت زمین بازیکن میخوایم. بال چپ دوست داری یا بال راست؟ گفتم برام چپ و راستش مهم نیست، کلا بال و کتف دوست دارم فقط خوب برشته بشه

نمیدونم چرا زنگ زدن بابام اینا بیان دنبالم