میدونین چرا پنگوئنا بیسوادن؟

چون همش برف میاد مدرسشون تعطیله

نمیدونم چرا منو بورسیه نمیکنن توروخدا سوالی داشتید بپرسید،با من راحت باشید emoji