روانشناسه میگفت وقتی درخواستی از دیگران دارید
جای اینکه بگید "این کارو برام میکنی؟"

دوتا آپشن بذارید جلوش و بپرسید کدومشو راحته که انجام بده.

به بابام گفتم ده تومن بریزی به کارتم راحت تری یا ده تومن دستی بدی؟ یه دونه خوابوند زیر گوشم :/

بزرگوار همیشه یه راه سومی پیدا میکنه😂