💟💟💟💟💟
نگران نباش!
این‌جا حالِ همه‌چیز خوب است
جز حالِ من
که دلم برای تو تنگ‌شده است