‏فک کن عطسه میکنی یهو مادربزرگت کوکائین به دست میاد بالا سرت میگه پاشو اسنیف کن دردت به جونم

بعد تو هم خودتو براش چس میکنی میگی نه مرسی مادرجون، تازه عرق خوردم emoji