🚨فوری/ ۶ مورد مشکوک به کرونا ویروس در ایران

🔺رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت کرونا ویروس پرداخت و از شناسایی ۶ بیمار مشکوک به کرونا ویروس در کشور خبر داد./ مهر