به بابام‌ میگم اگه ویروس کرونا بگیرم چیکار میکنید برام؟

میگه شبونه چالت میکنیم یارانه معیشتیمونو قط نکنن :///