خونه مادربزرگ اینجوریه که وقتی یه چیزیو نمی‌خوری حتما باید یه دلیل قانع کننده واسش داشته باشی، وگرنه علاوه بر اون باید گهم بخوری که گفتی نمیخوری.