دختر ۱۳ ساله عینک ریبن شناسنامه دار خریده ۱۰میلیون تومن

اونوقت من تا ۳سالگی شناسنامه نداشتم