‏پدربزرگم همیشه به مادربزرگم میگه تو فرشته من هستی
یه روز باهاش حرف میزدم گفتم چطور این همه عشق به مامان‌بزرگم داری؟
گفت کدوم عشق؟
گفتم همین که میگی تو فرشته منی
گفت خب عزرائیلم فرشته‌س عزرائیلمه عزرائیل