تشخیص ویروس کرونا در ایران مثل رویت هلال ماه شوال شده.
شمال، جنوب، شرق و غرب ایران همه‌جا ویروس کرونا تشخیص داده شده، بجز ایران!