🌸🍃براى رفع بى خوابى چاى بابونه بنوشيد.

☕️چای بابونه به‌عنوان دارویی طبیعی برای کاهش التهاب، کاهش اضطراب و درمان بی‌خوابی استفاده می‌شود.در حقیقت چای بابونه را آرام‌بخشی ملایم یا خواب‌آور می‌دانند.

آرام‌بخشى بابونه، به یک آنتی اکسیدان به‌نام آپی‌ژنین برمی‌گردد که در چای بابونه فراوان است. آپی‌ژنین برخی گیرنده‌های خاص مغز را تحریک می‌کند که باعث کاهش اضطراب و به‌خواب رفتن می‌شوند.