_ آخرین چیزی که یادت میاد و بگو

+ آقای دکتر فقط میدونم داشتم با سیم ظرفشویی ماهیتابه تفلون مامانمو میشستم

_ خانم پرستار تو پروندش بزنید ضربه مغزی بر اثر اصابت دمپایی مادرشون