‏بی ادبا برداشتن اسم ماهواره رو گذاشتن ظفر یعنی با خودشون نگفتن اون بالا بقیه‌ی ماهواره ها مسخرش میکنن خجالت میکشه؟

آخه آدم اینقدر بی‌فکر