🔸شما تا آلان زنجبيل جویده‌اید؟

🍃می‌دانستید ریشه زنجبيل یکی از بهترین مسکن‌ها برای آرام کردن درد میگرن است. جویدن زنجبيل ترشح لیپوئید در داخل سلول‌ها را افزایش مى دهد. لیپیدها می‌توانند عصب‌هایی را که با احساس درد واکنش نشان می‌دهند آرام کند.
ریشه زنجبیل مانع تشخیص درد توسط بدن شده و اجازه نمی‌دهد بدن به درد جواب بدهد. علاوه بر این زنجبيل می‌تواند احساس تهوع را هم برطرف کند. زمانی که دچار حملات میگرن شدید کمی زنجبيل تازه یا دمنوش زنجبيل میل کنید.