‏رییس جمهور چین گفته “ما برای مهار کرونا با یک کار دشوار و پیچیده روبرو هستیم”

کاش دکتر تبریزیان رو میفرستادیم با طب اسلامی سریع کمکشون میکرد