🔸برای داشتن پاهای نرم و صاف بايد سلول های مرده پوست پاها رو با استفاده يك اسكراب لایه برداری کنید.

🍋 برای تهیه اسکراب خانگى دو ق.غ آب لیمو و یه ق.غ شکر رو درون یه کاسه بريزيد. به این مخلوط دو ق.غ عسل اضافه کنید.
این مخلوط را به آرومی روی پاهايتان بمالید. 5 دقيقه ماساژ دهيد. سپس با آب معمولی بشوييد.