‏مغازه دار سر خیابون صدا زد رفتم
مانیتور را نشونم داد
یکی چند تا چیپس و یه پاکت سیگار بلند کرده
میگم دزده؟
میگه نه تویی بیشوور
😍خیلی خوب بود تا حالا خودمو از این زاویه ندیده بودم