تقریبا همه‌ی آسیا رو دیگه دارن میدن به اسرائیل به غیر از فیروزکوه و دماوند