🌸راز آرامش رهاکردن ذهن
از نگرانی هاست.

🌻🍃قدرت بالاتری از تو وجود دارد
که حواسش به همه چیز هست👌

همه چیز را به خدا بسپار
و آرام و آسوده باش😍

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺖ😁
سلام
روز قشنگتون بخیر🌸