شوهرخاله‌ها واسه زنشون بزرگترین کمدینن

خونه خاله‌م رفتم تو آشپزخونه، شوهرخاله‌م گفت ما اومدیم خودتو ببینیم توام که همش تو آشپزخونه‌ای، خاله‌م خندید بهش گفت خدا نکشتت اسفندیار ://