بابام میگه
‏دو دقیقه دچار حادثه نشید، بذارید با ۷۲ تومن یارانه امون شادی کنیم 😂