حرف من با بعضیهاست که خود میدانند چکاره

اند !!!! عاشورا و تاسوعا تمام شد

اذیت نشوید نقابتان را بردارید دوباره روز از نو

روزی از نو بروید و حسین ( ع) را هم درون

پستوهایتان پنهان کنید تا سال دیگر .چون علم و

کُتل و نخل و زنجیرهایتان ...!

اما عباس را نه .. به کارتان می‌آید ...!

برای قسم خوردنتان هنگام دروغ !

برای زمانی که می‌خواهید سر دیگری کلاه بگذارید و شاهدی می‌خواهید ...!

آری بروید و امروز کرکره مغازه‌هایتان را بالا بدهید !
و تا شب یک‌ لایتان را چهار لا حساب کنید ...!کلاه‌هایتان را آماده کنید ،

برای اینکه دوباره تا خرخره سر مردم کلاه بگذارید !
نذرهایتان قبول ولی آنچه را این روزها خرج

نذریهایتان کردید ، خرج شربت ، چای ، مرغ و

برنجتان ، حالا به یک‌ باره جبران کنید ...!

آری بروید و حسین ( ع) و دردهایش را به حال خود بگذارید ...!!!

التماس تفکر .....🤔

🏴 کپی پستها فقط با ذکر صلوات 🏴