داروهاى زیر به علت خشک کردن بزاق دهان موجب پوسیدگى و لکه دار شدن دندان میشوند:
🚑🚑🚑
داروهاى قلبى
داروهاى ضد سرطانى
داروهاى ضد افسردگى
داروهاى آنتى هیستامین