دل اگر نذر حسین (ع) است ، خریدن دارد

اشک اگر مال حسین (ع) است ، که ریختن دارد
همه عالم و آدم به فدایت ارباب

غم ارباب به دلها چه کشیدن دارد

شهادت غریبانه امام حسین (ع) و

یاران با وفایش بر شما عزاداران

گرامی تسلیت باد 🙏

🏴کپی پستها فقط با ذکر صلوات🏴