امروز در ارتفاعات به سرمی بردم...emoji
..
..
..واس کار رو جرثقیل بابا خوش خیالینا تفریحمون کجا بودemojiemoji