دلم میخواهد آرام صدایت کنم
و بگویم تو خودِ آرامشی
و من خود خودِ بی‌قرار
خدایاخرابت میشوم
مرا هرگونه که میخواهی بساز♥️