هوای دونفره ؛
هیچوقت نفهمیدم کدام هواست!
اخر هوایِ تو ،
سر به هوا همیشه به سرم میزند...
فرقی هم نمی کند غروبِ بارانیِ پاییز باشد
یا لنگِ ظهر در دل تابستان!
شبِ سرد در چله یِ زمستان باشد
یا صبحِ روح انگیزِ بهار!
هوای من، به هوای تو همیشه دونفره است