🔴 7 نشانه کمبود امگا 3 در بدن

خشکی پوست
موی بی جان
ناخن های شکننده
بی خوابی
ضعف تمرکز
خستگی
درد مفاصل