✅موقع مسمومیت، نان بخورید تا مواد سمی را از بدن بگیرد و از اسهال و تهوع جلوگیری کند.

نان در دستگاه گوارش مانند اسفنج عمل می‌کند و مواد سمی را جذب میکند..

💚🍃