برای کودکان مداد پاکن دار نخرید❌

🔸فتالاتس‌ها مواد سمی و خطرناکی هستند که در پاک کن مدادها وجود دارد.

👈 و در صورت ترکیب با بزاق دهان باعث مشکلات زیادی برای کودک میشود.

💚🍃