تو را دوست دارم
و این دوست داشتن،
حقیقتی است
که مرا
به زندگی دلبسته می ‌کند...