‏کسی هست واسه سرمایه گذاری شراکت کنیم؟

کلیه‌شو بیاره بفروشیم من با پولش برم آمریکا و اونجا کلیه‌مو بفروشم بعد بیام واسه جفتمون کلیه بخرم

باقیشم نصف نصف 😂😂