‏بابام به اصرار منو عضو یکی از این صندوق‌های خونوادگی کرده، ۲ساله که اول هر ماه عکس یه کارت بانکی برام میفرسته و میگه ایشون برنده شده قسطت رو بریز
کلا ۱۵نفر بودیم، ۸تا قسط هم اضافه دادم و برنده هم نشدم
پرسیدم چجوریاس؟
گفت ماه دهم برنده شدی، خودم برداشتمش و دوباره از اول شروع کردیم