🔺چه زمانی خود را وزن کنیم؟

1. اول صبح بعد از اجابت مزاج

2. هنگام غروب؛ به شرطی می توانید در هنگام غروب خود را وزن کنید که از صبح تا ظهر کاملا رژیمی غذا بخورید و از ظهر تا غروب مطلقا چیزی نخورید حتی یک لیوان آب. همچنین در این مدت باید فعالیت فیزیکی و ورزش هم انجام شود سپس ساعت 8 شب روی ترازو بروید و خود را وزن کنید.