‏آقا تهران به مشهد = ۱۰۰۰ کیلومتر
‏مشهد به تهران = ۱۰۰۰ کیلومتر

‏طبقه اول تا هفتم = ۷ طبقه
‏طبقه هفتم تا اول = ۷ طبقه

‏شنبه تا پنج شنبه = ۵ روز
‏پنج شنبه تا شنبه = ۲ روز

‏آخه چرا اینجوریه ؟😐😐