بابام زیر عکس صدف طاهریان کامنت داده بود "زبانم قاصره از اینهمه زیبایی"

باورم نمیشد با یه اسکرین شات بتونم صاحب پی اس فور بشم 😂