‏بالاخره بچه‌های فیروزکوه و دماوند هم طعم تعطیلی رو چشیدن
مبارکتون باشهemoji))))

بر طبل شادانه بکوب پیروز مردانه بکوب 😂