دخترای عزیز اگر هدفتون از دانشگاه شوهره
رشته ی فنی انتخاب کنید
هر دختر بین بیست تا پسر قرار میگیره و ایام ولنتاین به راحتی میتونه از ده تاشون کادو بگیره😁