برای چاق شدن صبح ها آب هویج بخورید

افرادی که می خواهند چاق شوند، صبحانه آب هویج بخورند
مصرف آب هویج در صبح به صورت ناشتا مواد سمی را از خون شما خارج می‌کند