یکی اومدتو پی ویم گفت چقدر پست های سیاسیت باحاله آدرس بده یه جایزه کوچیک برات بفرستم

منم خواستم ثواب کنم آدرس همسایمون که بدبخت خیلی نیازمند بودرو دادم

امروز دیدم کردنش تو گونی بردنش فك كنم جايزش چيز خوبي بود ميخواستن غافلگيرش كنن 😂