تو را من دوست می‌دارم
بدونِ نقطه‌ای
در انتهایِ سطر...