نکته‌ای بسیار مهم در رابطه با دم‌کشیدن چای

▫️انواع چای حداقل ۲۰دقیقه جهت دم کشیدن و رها سازی ترکیبات قابض زمان نیاز دارند

+ در غیر این صورت کمکی به تقویت معده و دهانه آن جهت بهبود ریفلاکس نمیکند.