‏بابام گفت واسمون اینترنتی بلیط بخر میخوام با هواپیما برم مشهد زیارت؛ دلم گرفته گور بابای مال دنیا.
گفتم بابا بلیط هواپیما2 برابر شده.
گفت السلام علیک یا شمس الشموس
ما هممون غریبیم آقا.بعد گفت آخیش دلم باز شد.بعد هم رفت مودم و خاموش کرد