تو آسانسور جلو اون سولاخ صاحاب مرده رو بگیرید!
اومدم سوار آسانسور بشم یکی پیاده شد رفتم تو بو تخم‌مرغ‌پخته میداد
تا اینجاش مشکل حادی نبود! مشکل از اونجا شروع شد که طبقه دو یکی دیگه سوار سد!
حالا هی قسم بخور بگو من نبودم emoji(