از ویژگی های دانشجو ایرانی اینه که
شب امتحان بیشتر از شبای دیگه انلاینه 🤦‍♂️