یک خط قرمز بکش دورش!

▫️دور سوسیس و کالباس یک خط قرمز بکشید؛ چون حاوی نیترات است و به خنگ کننده کودک در جهان شهرت دارند!

▫️در ضمن به دلیل وجود باکتری لیستریا در این فراورده‌ها بزرگ‌ترین تهدید برای خانمهای باردار است.

+ فراموش نکنیم! خود ما هستیم که سلامت یا بیماری را انتخاب می‌کنیم!