دلا خو کن به تنهایی
که از تن‌ها بلا خیزد
سعادت آن کسی دارد
که از تن‌ها بپرهیزد