برای چاق شدن صبح ها آب هویج بخورید

افرادی که می خواهند چاق شوند، صبحانه آب هویج بخورند
مصرف آب هویج در صبح به صورت ناشتا مواد سمی را از خون شما خارج می‌کند
کسانی که به بیماری آسم مبتلا هستند و یا گرفتگی صدا دارند آب هویج بخورند.
افراد زمانی که با مشکل سرماخوردگی مواجه می شوند برای نرم کردن سینه می توانند آب هویج بخوردند.


o🌡🌡o
🍃🌺 🌺🍃