‏بابام دستشو گذاشته رو شونه ام میگه کی قوی ترین مرد دنیاست گفتم خدا بیامرز روح الله داداشی یه دونه زد پس کله‌ام گفت اصلا تو چرا سر درس و مشقت نیستی